Polska Bibliografia Szekspirowska - wstęp Drukuj

Cel:
Niniejsza witryna internetowa „Polska Bibliografia Szekspirowska” zawiera dane dotyczące recepcji twórczości Szekspira w Polsce w latach 2001-2010.

Środki:

Powstała w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Efekt:

Baza ta zapewnia dostęp do informacji związanych z recepcją twórczości Szekspira w Polsce. Stanowi pomoc dla istniejących i działających instytucji naukowo-kulturalnych, takich jak wyższe szkoły teatralne, filmowe, i telewizyjne, instytucje prowadzące badania nad teatrem, środowiska reżysersko-aktorskie oraz placówki naukowe zajmujące się studiami nad Szekspirem

 
©Uniwersytet Łódzki 2012 | Designed by MUWO.pl