Instrukcja Drukuj

Wprowadzane dane są podzielone według typu publikacji (artykuły, monografie, prace zbiorowe, tłumaczenia, wywiady, recenzje oraz przedstawienia teatralne).


Elektroniczna bibliografia szekspirowska umożliwia trójstopniowe wyszukiwanie informacji:
1.    „przeglądaj” pozwala na wyszukanie danych przyporządkowanych do następujących grup:
•    Pierwsze wydania
•    Bibliografie
•    Biografie (studia biograficzne, milieu)
•    Tłumaczenia (wydania pełne, wydania tekstów pojedynczych, antologie fragmentów, teoria tłumaczeń)
•    Słowniki, spisy i podręczniki (słowniki, podręczniki, inne, studia nad tekstem, historia wydań, inne)
•    Język, lingwistyka (prozodia, retoryka i stylistyka, inne)
•    Szekspir i jego scena (trupy teatralne, teatry, publiczność, scenografia, muzyka, oświetlenie, inne)
•    Inscenizacje i ich historia (indywidualne przedstawienia, aktorzy, aktorstwo, reżyserzy, reżyseria, balet, taniec, film, kino, radio, telewizja, Internet, muzyka, opera, operetka, musical, odczyty, nagrania audio, techniki teatralne)
•    Ogólne (krytyka i historia krytyki, źródła i inspiracje dzieł, Szekspir i sztuka, Szekspir w literaturze, Szekspir w pedagogice, Szekspirolodzy, kontrowersje związane z autorstwem)

2.    „wyszukiwanie proste” umożliwia wyszukanie rekordów według wpisanej frazy;

3.    „wyszukiwanie zaawansowane” pozwala na wyszukiwanie danych w trybie krzyżowym i/lub z uwzględnieniem takich preferencji jak: autor, tytuł, hasło przedmiotowe, typ publikacji, rok wydania, język, wydawnictwo, tytuł sztuki.

Program stwarza możliwość zapisania wyszukanych rekordów w schowku (naciśnij ikonę "zapisz"), ich sortowania, wygenerowania pliku w formacie pdf (naciśnij ikonę "pdf" oraz wydruk (naciśnij ikonę "drukarka").

 
©Uniwersytet Łódzki 2012 | Designed by MUWO.pl