Zespół Badawczy Drukuj

Polską Bibliografię Szekspirowską przygotowuje interdyscyplinarny zespół badawczy.

W pracach uczestniczą naukowcy reprezentujący wiele ośrodków naukowo-badawczych (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) specjalizujący się w różnych dziedzinach nauki.

Kierownik Zespołu:

dr Agata Dąbrowska UŁ

Członkowie Zespołu:

 1. mgr Olga Bogdańska (UŁ, 2013-2015),
 2. mgr Dorota Buchwald (IT, 2011-2015),
 3. dr Aleksandra Budrewicz (UPK, 2011-2015),
 4. mgr Ewelina Chodakowska (UAM, 2013-2015),
 5. dr Agnieszka Karczewska (KUL, 2014-2015),
 6. mgr Monika Krawul (IT, 2011-2015),
 7. prof. dr hab. Krystyna Kujawińska-Courtney (UŁ, 2011-2014),
 8. dr Jakub Parnes (UE w Katowicach, 2014-2015)
 9. dr Monika Sosnowska (UŁ, 2011-2013),
 10. dr Monika Szabłowska-Zaremba (KUL, 2014-2015),
 11. dr Agnieszka Szwach (UHP, 2011-2015).

 

 
©Uniwersytet Łódzki 2012 | Designed by MUWO.pl